1828 – Ερχομός στην Ελλάδα

Η Αίγινα συμμετείχε στην Ελληνική Επανάσταση από τις πρώτες εβδομάδες. Στην πόλη της μα ολόκληρη νέα συνοικία δημιουργήθηκε, όταν κατέφυγαν εκεί πρόσφυγες από τα Ψαρά, μετά τη φοβερή καταστροφή του νησιού από του Οθωμανούς. Στην Αίγινα έφτασε ο Ιωάννης Καποδίστριας στις αρχές Ιανουαρίου 1828, για να δώσει τον όρκο του ως Κυβερνήτης στη Μητρόπολη του νησιού και να θέσει τις βάσεις του νέου ελληνικού κράτους.

 

Ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» είναι ποίημα του Διονύσιου Σολωμού (1798 – 1857) που γράφτηκε το 1823, ενώ το 1828 μελοποιήθηκε από τον Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο (1795 – 1872). Υιοθετήθηκε ως εθνικός ύμνος στην Ελλάδα το 1865 και στη Κύπρο το 1966.