Αρχεία

Κάτι που έχει δυσκολέψει τη μελέτη της ζωής και του έργου του Ιωάννη Καποδίστρια είναι το γεγονός πως τα τεκμήρια που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της σταδιοδρομίας του φυλάσσονται σε πολλά διαφορετικά αρχεία, σε πολλές χώρες της Ευρώπης και χαρακτηρίζονται από μία γλωσσική ποικιλία.

ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Το ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ δημιουργεί με τη βοήθεια των ψηφιακών τεχνολογιών έναν νέο χώρο στον οποίο συγκεντρώνονται τεκμήρια που αφορούν στο έργο του Ιωάννη Καποδίστρια. Ξεφεύγοντας από τους περιορισμούς ενός παραδοσιακού αρχείου, ο κόμβος φιλοδοξεί να προσφέρει μία ολοκληρωμένη εικόνα για την πολλαπλότητα και την ποικιλία των τεκμηρίων που φιλοξενούνται σε διαφορετικές αρχειακές συλλογές, σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Έγγραφα, δημοσιευμένα και αδημοσίευτα, έργα τέχνης, βιβλία, εκπαιδευτικές προτάσεις αποτελούν το πλούσιο υλικό του κόμβου που εμπλουτίζεται διαρκώς. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το http://kapodistrias.digitalarchive.gr

Επιστημονική Επιτροπή:
Χρήστος Λούκος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Άντα Διάλλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Κωνσταντίνα Ζάνου, Πανεπιστήμιο Columbia NY
Δημήτρης Ζυμάρης, Ιστορικός
Ιουλία Πεντάζου, Ιστορικός
Ελένη Σταμπόγλη, Ιστορικός

Την ευθύνη του Ψηφιακού Αρχείου Ι. Καποδίστρια διατηρεί το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών.