Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας

Δημοσιεύτηκε:

Η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2018 στο ιστορικό Δημαρχείο Σαν Τζιάκομο της Κέρκυρας.

Η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2018 στο ιστορικό Δημαρχείο Σαν Τζιάκομο της Κέρκυρας με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κέρκυρας (προεδρεύουσα του Δικτύου για τη διετία 2018 – 2019), της Αίγινας, του Ναυπλίου και της Αμμοχώστου. Απουσίαζε αντιπρόσωπος του Κόπερ της Σλοβενίας.

Στη Γενική Συνέλευση παρουσιάστηκε η ψηφιακή εφαρμογή που εκπονεί το Σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου Καποδίστρια» για την οποία χρηματοδοτήθηκαν από το Δήμο Κέρκυρας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Την εφαρμογή παρουσίασε η μουσειολόγος, Βοηθός Επιμελητή του Μουσείου Καποδίστρια και μέλος της Ομάδας Έργου υλοποίησης της εφαρμογής Τζούλια-Άννα Σαραμίγιεβα.

Επίσης, έγινε ενημέρωση και συζήτηση για την εξέλιξη της διαδικασίας διεύρυνσης του Δικτύου με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών πόλεων, καθώς και συζήτηση για λειτουργικά ζητήματα του Δικτύου. Τέλος, συζητήθηκαν τα δεδομένα και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής «Ιωάννης Καποδίστριας» σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο αντίστοιχων διαδρομών στην Ευρώπη.